Kommunikationen fra kvarterne skal nuancere billedet af boligområderne. Der bliver lavet en imagestrategi for de enkelte boligområder, som koordineres med Kolding Kommunes kommunikation fra områderne og boligorganisationernes udlejningsmæssige tiltag i helhedsplanens afdelinger.

Kommunikationen fra områderne koordineres med boligorganisationernes udlejningstiltag i helhedsplanens afdelinger, så der i videst mulige omfang skabes synergi mellem tiltagene.

Hvorfor?
For at sikre brobygningen mellem boligområderne og det omkringliggende samfund, er der behov for at nedbryde fordomme og i stedet udbrede fakta om de enkelte boligområder. Det gør sig særligt gældende for boligområderne, der er eller har været på ”ghettolisten”.

De mange fordomme om boligområderne påvirker beboerne i deres kontakt med det omkringliggende samfund fx i forhold til jobmuligheder, kollegaer og skolekammerater. Det har derfor direkte indflydelse på beboernes selvopfattelse og trivsel.

Hvem?
Den eksterne kommunikation skal være rettet mod alle borgere i Kolding Kommune.

Hvor?
Der skal arbejdes med den eksterne kommunikation fra de tre kvarterer Fjordparken/Brændkjær, Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

Kontakt

 

Foto hjemmeside kontakter Andreas Pedersen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. 3084 0505 |
andreas[a]bylivkolding.dk

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring juli 2014.