Der er beboere, som ikke kender til det offentlige system eller som er usikre på, hvor de skal henvende sig for at få hjælp. Rådgivningen kan være en hurtig hjælp videre, da den er placeret lokalt i boligområderne.

Den åbne, lokale rådgivning har åbent 1-2 gange om ugen i Skovparken/Skovvejen-kvarteret og i kvarteret ved Munkebo. Rådgivningen har til formål at formidle viden og bygge bro til relevante aktører og myndigheder.

Den lokale rådgivning er ikke et parallelsystem til de kommunale eller frivillige rådgivningstilbud. Hver henvendelse vurderes derfor, om den enkelte umiddelbart vil kunne anvende de ordinære vejlednings- og rådgivningstilbud, der eksisterer andre steder i kommunen.

Rådgivningen tilbydes i et partnerskab med den fremskudte beskæftigelsesindsats.

 

Hvor?

Projektet foregår i Skovparken/Skovvejen-kvarteret og kvarteret ved Munkebo

Hvem?

Beboere, der er usikre i forhold til kommunikation/kontakt med det offentlige samt beboere, der efterspørger viden om at bo alment.