Mariekjr hp

Børnehaven Mariekjær træner børnene i at tro på sig selv og blive en aktiv del af et fællesskab.

Børnehaven Mariekjær har i godt et års tid gjort brug af udviklingspsykologi i samværet med børnene. Projektet er baseret på neurovidenskab, og det virker.

- Substansen er, at man viser meget stor respekt for det enkelte barn. Barnet mærker, at man ser det, siger Helle Maibrit Sørensen, der er leder af børnehaven, og udbryder:

- Jamen, vi kan næsten ikke få armene ned over det. Vi er blevet grebet af det, fordi det er så positivt.

Programmet hedder NUSSA (Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet), og formålet er at opbygge og styrke børnenes følelsesmæssige-, personlighedsmæssige- og sociale ressourcer.

Helt konkret er NUSSA struktureret leg i små grupper med to voksne. Den ene voksen er såkaldt karavanefører og styrer legen, og den anden voksen støtter de børn, der skal have hjælp til at komme ind i legen og føle sig trygge ved den. Børnehaven Mariekjær har været i gang siden april 2018, og personalet har valgt at kalde projektet ved det lidt nemmere navn ”Godt på vej med sociale kompetencer”.

NUSSA-forløbene foregår én gang om ugen i en halv time. Børnene sidder i en rundkreds i et roligt lokale, og begynder med at sige goddag til hinanden. Herefter skal børnene gøre det, som karavaneføreren gør. Det kan for eksempel være en leg med rasle-æg eller en faldskærm, børnene skal holde fast i. Det kan også være runde ringe, som man skal hoppe ind og ud af. Alle børn kender legene, men NUSSA-programmet sætter dem ind i et struktureret forløb.

- I legen er det vigtigt med øjenkontakt. Vi siger: ”Hej, her er du, og se, her er jeg. Nu laver vi det her sammen”. Barnet bliver set som det individ, det er. Når børnene går derfra, har alle børnene haft øjenkontakt med pædagogerne, og de har haft god kontakt med deres kammerater, siger Helle Maibrit Sørensen.

 

Styrker selvtilliden og selvværdet
Der er cirka 6 børn på et hold med to voksne i NUSSA-programmet, der er bygget op i 18 dele, som trinvist bygger mere og mere på legene.

- Det med at blive set som sig selv, og som den man er, det er rigtigt vigtigt for at kunne bidrage og være med i fællesskabet. Glæden ved at opdage, at jeg er også vigtig og kan være med til at gøre noget godt for andre. Det er faktisk det, NUSSA går ud på, siger Helle Maibritt Sørensen.

Lige nu er pædagoger fra Mariekjær i gang med et kursus, der skal klæde dem på til at lave NUSSA sammen med forældrene. I efteråret holder børnehaven så i samarbejde med ByLivKoldings boligsociale medarbejder og to pædagoger et forløb for forældre hver anden uge, syv gange i alt.

Det er nemlig tydeligt, at det har en virkning på børnene, og det kan deres forældre bidrage til, fortæller børnehavelederen:

- Vi kan se en effekt hos børnene. Børnene har udviklet sig fra start til slut. Koncentrationen og glæden ved at være sammen er mærkbart blevet bedre. Det kan vi måle.

Og netop styrkelsen af glæden ved at være sammen med andre og troen på sig selv gør, at NUSSA-programmet har en dybere samfundsmæssig relevans.

- Det helt grundliggende formål er at få flere af fremtidens unge ud i uddannelse eller arbejde. Vi skal skabe en forståelse hos det enkelte barn for at være en del af fællesskabet, af samfundet. Vi skal give dem glæden ved at gå i skole og efterfølgende uddanne sig, og troen på, at de kan. Vi ser den øjeblikkelige effekt nu, og den skulle så gerne følge dem resten af livet i form af mod og nysgerrighed, siger Helle Maibrit Sørensen.

Også fem andre daginstitutioner i Kolding Kommune har et samarbejde med ByLivKolding om NUSSA-forløb. ByLivKolding støtter NUSSA-projekterne økonomisk, så der er ressourcer nok til at koble forældreinddragelsen på.