Bramdrup skole hp

Kultur- og integrationsvejleder Mursalin Esmati har siden efteråret 2018 arbejdet med et projekt om forældreinddragelse på Bramdrup Skole. Opgaven er at skabe en tættere dialog mellem skolen og forældre i boligområdet Skovparken/Skovvejen-kvarteret.

- Nogle af de forældre, der bor i Skovparken/Skovvejen til børn i Bramdrup Skole, er ikke så aktive i deres børns skolegang som de etnisk danske forældre. De kommer ikke til forældremøder og andre arrangementer, hvor man har brug for at inddrage forældrene. Så har jeg været ansat for at forbedre samarbejdet mellem skolen og forældrene, fortæller Mursalin Esmati og fortsætter:

- Det handler både om, at vi som skole skal forstå forældrenes adfærd, og at forældrene skal forstå, hvor vigtigt det er, at de er aktive medspillere i børnenes skolegang. Mange gange er det andre ting, der fylder i de her forældres hjem, eller også tænker de ikke over, hvor vigtigt det er, at de er med. Der har jeg hjulpet skolens medarbejdere med at forstå disse forældre og forældrene til at forstå det system, vi lever i.

Mursalin Esmati tager ud og taler med forældre på hjemmebesøg eller møder forældre, der skal hen på skolen til møde. Han snakker med forældrene og forklarer vigtigheden af, at de møder op, og at deres børn møder til tiden og hver dag.

- Nogle finder ikke børnehaveklassen vigtig i den tro, at børnene ikke lærer noget. De trækker dem ud af klassen og tager på ferie eller holder fridage. Jeg forklarer dem, hvor vigtig det er, at børnene er med hver dag og gennem leg også lærer noget.

 

Målet er 80 procent forældredeltagelse
Mursalin Esmati hjælper også lærere, ledere og pædagoger der, hvor problemet brænder allermest på: De forældre, der slet ikke deltager, men bare overlader børnene til skolen, og som synes at tænke, de er skolens ansvar.

- Det handler om at give lærerne værktøjer til at få en bedre relation til forældrene. Så forældrene frivilligt bliver tilbøjelige til at gøre de ting, de skal.

Det kan eksempelvis være at brug af Forældreintra. Hvis forældrene ikke kan eller vil bruge det, hvad gør man så? Er der andre løsninger i form af SMS og andre informationskanaler?

- Jeg har forklaret mine kolleger, hvordan jeg gør, så de kan gøre brug af de samme erfaringer, siger Mursalin Esmati.

Projektet slutter næste sommer med et mål om 80 procent forældredeltagelse, når projektperioden er slut. Og man er på rette vej, mener kultur- og integrationsvejlederen.

- Jeg synes, det har været en succes indtil videre. Der er gjort gode iagttagelser, som kan videreføres, siger Mursalin Esmati, der slutter i stillingen til sommerferien, men projektet fortsætter.

Mursalin Esmati har i projektperioden haft kontakt til 15-20 familier med generelle fremmødeproblemer og haft 3-4 lidt sværere sager med familier med børn, der kommer for sent hver dag.

- Det har jeg arbejdet hårdt med, og jeg har været glad for arbejdet. Det går den rigtige vej, men det kan blive endnu bedre.

Der er ligeledes projekter om forældreinddragelse i gang på Munkevængets Skole og i Børnehaven Tusindfryd, som er tilpassede de to institutioner.