De boligsociale projekter i Fjordparken/Brændkjær er opdelt i fem indsatsområder. Neden under kan du se de enkelte projekter.

Børn, unge og familier

Projekt Målgruppe
Sociale aktiviteter og arrangementer for familier Familier i de tre kvarterer
Fjordklubben 10-17-årige
Forældrenetværk og kurser Forældre til børn og unge i de tre kvarterer

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Projekt

Målgruppe
Fritidsjob 13-14-årige
Opkvalificerende kurser Folk med behov for opkvalificerende kurser og styrkelse af dansk som andetsprog
Fastholdelse af unge i uddannelse  18-30-årige uddannelsesparate

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Projekt

Målgruppe
Erfaringsnetværk for afdelingsbestyrelser De 14 afdelingsbestyrelser fra de tre kvarterer, der er med i helhedsplanen
Processtøtte til Fjordparken og Brændkjærs afdelingsbestyrelser Lejerbo Koldings afdeling 213-0 og 214-0, samt AAB Koldings afdeling 9, 15, 23, 51, 73 og 75. 
Styrkelse af det frivillige liv Alle frivillige i de 14 boligafdelinger
Styrkelse og udvikling af kvarternetværk Alle deltagere i kvarternetværkene

Voksne

Projekt

Målgruppe
Digitalisering Alle beboere med behov
Opsøgende arbejde Alle beboere med behov
Opsøgende arbejde for integrationsborgere Alle integrationsborgere med behov
Sociale arrangementer og aktiviteter for ældre og udsatte Alle voksne beboere
Sociale arrangementer og aktiviteter for integrationsborgere Alle voksne integrationsborgere
De blå ressourcer Ejendomsfunktionærer

Image og kommunikation

Projekt

Målgruppe
Kommunikationsplatform for det boligsociale arbejde Samarbejdspartnere, afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, byrådet og de kommunale fagforvaltninger
Udvikling af den beboerdrevne kommunikation og imageindsats Afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, frivillige og potentielle frivillige
Kommunikation internt i de enkelte kvarterer Alle beboere og lokale aktører i kvarterne
Ekstern kommunikation Borgere i Kolding