Brndkjr p Facebook Fotor

Brændkjærs PR-gruppe har taget initiativ til et internetbaseret forum. Tiltaget er blevet til Brændkjærs Facebookgruppe.

PR-gruppen bag initiativet består af Helle Trane Pagh, Tony Trane Pagh, Henny Gabriel og Mario Tübbels. Facebookgruppen er for alle, der interesserer sig for bydelen Brændkjær.

Som medlem af Brændkjærs Facebookgruppe har man mulighed for at orientere sig om arrangementer eller andre relevante begivenheder, der foregår i området. Gruppen kan også benyttes til f.eks. at efterspørge information om praktiske ting, der foregår i området.

Det er ikke et krav at være bosiddende i Brændkjær for at være medlem.

Helle Thrane Pagh udtaler i den forbindelse:

”Formålet med gruppen er at udbrede kendskabet til de aktiviteter, der sker i vores område. Vi har lavet en åben gruppe for alle, der er interesseret i Brændkjær, det er altså ikke et krav, at man skal bo her. Vi er en åben bydel, hvor der sker meget og hvor alle er velkommen. Det synes jeg Brændkjærs Facebook-gruppe skal afspejle.”

Det er meningen, at medlemmer på eget initiativ opretter begivenheder eller videregiver relevant information på gruppesiden. Ligesom de fleste Facebookgrupper, afhænger også Brændkjærs Facebookgruppe af, at folk bidrager til gruppen.  

Allerede nu er Brændkjærs Facebookgruppe oppe på 227 medlemmer. Det skal også understreges, at gruppen ikke en salgsside!

Brændkjærs Facebookgruppe erstatter samtidig brændkjær.dk, da tiden kræver et mere interaktivt medium.