Unge fra boligområderne skal give deres bud på fremtidens muligheder og inkluderes i Kolding Kommunes kreative proces "Vi designer livet". Temaerne afhænger af de unges aktuelle interesser og udfordringer.

Hvorfor?
Der er en relativ stor gruppe unge, der ikke føler sig som en del af det omkringliggende samfund.

På trods af øget uddannelsesniveau blandt de unge, opfatter de sig nogle gange som diskriminerede eller uden lige muligheder for at gøre deres indflydelse gældende. Derfor skal de introduceres til mulighederne for at bidrage som aktive samfundsborgere.

Hvor?
Det foregår i Munkebo og kvarteret Skovparken/Skovvejen.

Hvem?
Det er for unge mellem 14-25 år.

Kontakt

camilla 1

Camilla Neve Lieknins
Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 5728
camilla[a]bylivkolding.dk                                                         

 

 

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014.