Der bliver støttet lokale væresteder for børn og unge i de tre kvarterer Skovvejen/Skovparken, Munkebo og Fjordparken/Brændkjær.

Klub 101 i Munkebo er et værested for børn og unge baseret på både lønnet og frivillig arbejdskraft. Der holdes primært åbent, når de kommunale tilbud har lukket, så stedet supplerer de øvrige fritidsmuligheder. Med udgangspunkt i klubben er der opsøgende arbejde til de børn, der ikke er en del af de ordinære aktivitetstilbud. Der bliver brobygget til foreningslivet, de yngste laver opgaver for afdelingen og tjener point til oplevelser sammen klubben. De ældre får hjælp til fritidsjobvejledning, og klubrådet skal styrke de unges demokratiforståelse.

Fjordklubben i Fjordparken er et tilbud til 10-17-årige. Klubben ligger i Arkaden, som er det lokale handelsstrøg i Fjordparken. Der er færre børn i Fjordparken end gennemsnittet for Kolding, men for børnene i kvarteret er der behov for trygge rammer at mødes i.

Ambassaden er et fysisk samlepunkt for mange børne- og ungeaktiviteter i kvarteret Skovvejen/Skovparken. Der er to pigeklubber og forskellige junior- og ungegrupper. Der er behov for en koordinerende funktion, et brugerråd og en husbestyrelse, så huset fungerer optimalt for brugerne.

Børnekontakten ligger i Ambassaden og er værested for de 6-10-årige, der åbner når SFO'erne lukker. Stedet er drevet af lønnede medarbejdere og frivillige. Børnekontakten skal skabe trygge rammer for børnelivet i kvarteret igennem aktiviteter og nærvær med voksne. Der er også fokus på brobygning til foreningslivet og andre aktivitetstilbud i Kolding.

Hvorfor?
Grundlæggende skal arbejdet med børn og unge fastholde deres trivsel og tryghed i boligområderne. Det skal samtidig styrke deres evner og mod til at indgå i fællesskaber i og uden for boligområderne. Indirekte skal indsatsen også fastholde de lave udgifter til hærværk og forebygge kriminalitet.

Der arbejdes særligt på at inddrage forældrene mere i deres børns færden i boligområderne og deres fritidsliv.

Hvor?
Der bliver arbejdet med væresteder for børn og unge i alle tre kvarterer: Munkebo, Skovvejen/Skovparken og Fjordparken/Brændkjær.

Hvem?
Værestederne er for børn og unge mellem 6-25 år, men aldersspændet varierer fra sted til sted. I Munkebos Klub 101 er de 10-17 år. I Fjordklubben er de også 10-17 år. Børnekontakten arbejder med børn mellem 6-10 år og Ambassaden har unge op til 25 år.

 Kontakt

Bente 011 Bente Ginnerskov Hansen | Boligsocial medarbejder |
Tlf. 3084 0623 |
bente[a]bylivkolding.dk
Helle 01 Helle Morillon | Boligsocial medarbejder |
Tlf. 3084 5928 |
helle[a]bylivkolding.dk
Sus 02 Susanna Arentsen | Klubleder, Munkebo Klub 101 |
Tlf. 3084 5803 |
sus[a]bylivkolding.dk

 

Status: To gange om året bliver der gjort status for det boligsociale arbejde. Første gang er omkring juli 2014.