Hvad?
10-13-årige deler opslag ud og laver andre opgaver for afdelingsbestyrelserne i kvarteret. På den måde optjener de point til fællesoplevelser for Juniorklubben.

De unge, som er gamle nok og vurderes klar, guides videre til et fritidsjob uden for kvarteret. Andre unge kan få et fritidsjob hos de lokale ejendomsfunktionærer.

Hvorfor?
Der er en stor gruppe unge, der har ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, og de vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal begå sig, når de i gang selv skal på arbejdsmarkedet. Lommepengeprojekter kan langsomt introducere dem for pligter og muligheder ved at udføre en formel opgave for andre, og det kan gradvist forberede dem på at skulle videre på arbejdsmarkedet.

Hvor?
Det er i kvarteret Skovparken/Skovvejen.

Hvem?
Det er primært 10-13-årige fra kvarteret, og sekundært alle unge i Juniorklubben.

Kontakt

Bente 011

Bente Ginnerskov Hansen
Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 0623
bente[a]bylivkolding.dk