Foreningsguide er et projektforløb for børn og unge, der strækker sig over 8-10 måneder. Med udgangspunkt i de lokale klubber og væresteder nedsættes en gruppe unge, der skal formidle Koldings foreningsliv til jævnaldrende og yngre børn.

Projektet er todelt. Dels modtager de unge undervisning i vilkår for frivillige foreninger og foreningskultur, så de kan fungere som ambassadører for foreningslivet.

Derudover skal de også gennemføre et konkret formidlingsprojekt, hvor de selv vælger, hvordan formidlingen skal ske via fx video, foldere eller oplæg. Som en del af undervisningen besøger de unge foreninger i Kolding, således at de får indblik i det frivillige arbejde og kulturerne i foreningslivet.

Hvorfor?
Børn og unge i boligområderne har en svag tilknytning til det ordinære foreningsliv. Det skyldes mange ting, men også manglende tradition for deltagelse i foreningslivet, manglende forståelse for foreningslivet generelt og manglende viden om de forskellige tilbud.

Derfor er der behov for at udbrede viden til børn og unge på deres præmisser, samtidig med at der er fokuseret brobygning mellem boligområdernes tilbud og det etablerede foreningsliv i den øvrige del af Kolding.

Hvor?
Projektet foregår primært i Munkebo og Skovparken/Skovvejen-kvarteret. Børn og unge fra Fjordparken/Brændkjær kan også blive modtagere af den formidling af foreningslivet, som projektets unge laver.

Hvem?
Projektet er for børn og unge mellem 10-17 år i Munkebo og AAB Koldings afdeling 21, Skovparken. Formidlingen af foreningslivet kan nå ud til alle børn og unge i helhedsplanens kvarterer.

Projektet er afsluttet. 

Kontakt

camilla 1

Camilla Neve Lieknins
Boligsocial medarbejder hos ByLivKolding
Tlf. 3084 5728
camilla[a]bylivkolding.dk