Der bliver etableret, udviklet og understøttet netværk for forældre og børnefamilier. Netværkene skal skabe nye fællesskaber på tværs af etnicitet og give plads til at udveksle erfaring og viden om børn og unge.

Der vil være dialogmøder om eksempelvis børns læsefærdigheder, lektielæsning og uddannelsesvalg. Der vil også være kurser med praktiske værktøjer som "forældre-it" og "forældrematematik". Kurser og dialogmøder giver forældrene viden, der også kan bruges til at danne netværksgrupperne.

Hvorfor?
En relativ stor andel af børnefamilierne har en række sociale problemstillinger: Eksempelvis enlige forsørgere, traumatiserede forældre, tung social arv og fattigdom. Det resulterer i, at børn i en ung alder ofte færdes på egen hånd i deres boligområde. Derfor er der behov for at styrke forældrenes engagement i børnenes skole-, institutions- og fritidsliv.

Flere forældre efterspørger at mødes med ligeværdige forældre, hvor der ikke er "dumme spørgsmål", og hvor de kan drøfte de udfordringer, de møder som forældre.

Hvor?
Det er primært for forældre i Munkebo og i kvarteret Skovparken/Skovvejen.

Hvem?
Det er for forældre og børnefamilier med behov for det.

ulla

Ulla Rytter 
Boligsocial medarbejder
Tlf. 2010 6473
ulla[a]bylivkolding.dk

Kontakt


Status:
To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014
.