Kvarternetværkene er samlingspunktet for frivillige, ansatte og beboerdemokrater i de tre kvarterer, der er med i den boligsociale helhedsplan. Fælles for deltagerne er, at de på den ene eller anden måde beskæftiger sig med deres områdes udvikling.

Der holdes lokale kvarternetværksmøder og et årligt fællesseminarer for deltagere på tværs af boligområderne. Møderne skal udvikle samarbejdet og øge kendskabet til hinandens ressourcer.

Hvorfor?
Boligområderne er kendetegnet ved, at mange aktører er repræsenteret med projekter og aktiviteter. Aktørerne spænder bredt lige fra offentlige institutioner over støttekontaktpersoner til frivillige lektiehjælpere og beboerdemokrater. Alle aktørerne har forskellige handlemuligheder og ressourcer til at forebygge og løse udfordringer i boligområderne.

I de tidligere boligsociale helhedsplaner er der oprettet kvarternetværk i de tre kvarterer. De har fortsat behov for udvikling og støtte, for at ressourcerne koordineres bedst muligt og der skabes synergi. De eksisterende kvarternetværk har forskellige erfaringer for samarbejdet, men de rummer alle et stort potentiale for at sikre en helhedsorienteret indsats i lokalområderne.

I alle boligområderne er der behov for at skabe fælles forståelse for udfordringerne lokalt.

Hvem?
Kvarternetværkene er for alle relevante personer i de tre kvarterer. Eksempelvis beboerdemokrater, frivillige organisationer, institutioner, opsøgende medarbejdere, politi, kommunale samarbejdspartnere (sundhedsplejerske, familierådgiver, fritidskonsulent, job-konsulenter, Ungdomsskolen osv.).

Hvor?
Der er kvarternetværk i Skovvejen/Skovparken, Munkebo og Fjordparken/Brændkjær.

Kontakt

Jeanette 01 Jeanette Gade Brandstrup
Sekretariatsleder for ByLivKolding
Tlf. 3084 5434
jgb[a]lejerbo.dk
Mette 01

Mette Hagesen
Sekretariatsleder for ByLivKolding
Tlf. 2368 3572
mette[a]bylivkolding.dk

Status: To gange om året bliver der gjort status for det boligsociale arbejde i Kolding. Første gang bliver omkring juli 2014.