Der bliver oprettet erfaringsnetværk for frivillige i de tre boligområder. Det kan både være udveksling af generelle erfaringer på tværs af byen, men der kan også være frivillige, der arbejder med de samme opgaver, der kan have gavn af at lære af hinanden.

Der vil blive afholdt kurser med indhold, der tager udgangspunkt i de frivilliges ønsker. Det kunne eksempelvis være førstehjælpskursus, konflikthåndtering og god kommunikation.

Hvorfor?
Erfaringsnetværkene og kurserne skal styrke og udvikle det frivillige liv til gavn for trivslen for både frivillige og brugerne af de frivillige aktiviteter.

Hvem?
Alle frivillige, der er i berøring med de tre kvarterer.

Hvor?
Projektet foregår både for frivillige i Fjordparken/Brændkjær, Skovvejen/Skovparken og Munkebo.

camilla 1

Camilla Neve Lieknins
Boligsocial medarbejder 
Tlf. 3084 5728
camilla[a]bylivkolding.dk


Status: To gange om året bliver der gjort status over det boligsociale arbejde i Kolding. Første gang bliver omkring juli 2014.