Beboerdemokratiet er rygraden i den almene boligbevægelse, og beboerne skal have øget adgang til information om det at bo alment. Der afholdes årligt et informationsmøde, hvor beboerdemokratiet er på dagsordenen.

Samtidig vil der være er en oplysningskampagne om indeklima og miljø. Der bliver udarbejdet en pjece med vejledning i forhold til el, vand og varme.

Der vil blive holdt et årligt informationsmøde, hvor der vejledes i forhold til, hvordan man som enkeltperson kan spare på energien.

Hvorfor?
Målet er, at beboerne oplever, at de har medindflydelse på deres boligområde, og at der samtidig bliver skabt en miljøbevidst adfærd blandt beboerne.

Der er i afdelingen en manglende viden om, hvad det vil sige at bo alment. Mange kender ikke til beboerdemokratiet og den indflydelse, de som beboere har på deres afdeling. Der er behov for styrke viden om beboernes medindflydelse i boligafdelingen.

Hvem og hvor?
Projektet er for voksne beboere på Skovvejen, Boligselskabet Koldings afdeling 2.

Stillingen er i øjeblikket ubesat. Projektet udløber den 31. december 2015.

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014.