Alle afdelingsbestyrelser får tilknyttet en boligsocial medarbejder som kontaktperson, der skal sikre, at praktiske forhold omkring indsatserne i de enkelte afdelinger løses hurtigt. Kontaktpersonen bliver også ansvarlig for at bringe nye behov og udfordringer videre til ByLivKolding og sikre nærhed og koordinering mellem de enkelte afdelingsbestyrelser og helhedsplanen.

Der bliver lavet et erfaringsnetværk for bestyrelserne under helhedsplanen, så de kan samarbejde og dele erfaringer og viden om boligsocialt arbejde. Netværket kan også være med til at forankre dele af det boligsociale arbejde hos afdelingsbestyrelserne.

Hvorfor?
Målet er at styrke beboerdemokraternes kompetencer indenfor boligsocialt arbejde og styrke deltagelsen i beboerdemokratiet.

Deltagelse i en boligsocial helhedsplan stiller store krav til afdelingsbestyrelsernes kompetencer. Den nye organisering af det boligsociale arbejde, hvor en samlet helhedsplan er paraply for det boligsociale arbejde i tre kvarterer og 14 afdelinger betyder, at der vil ske ændringer i den daglige styring og udførelse af det sociale arbejde i lokalområderne. Det betyder, at afdelingsbestyrelserne i højere grad end tidligere bliver lokale styregrupper på aktivitetsniveau for det boligsociale arbejde. Der er således behov for at klæde afdelingsbestyrelserne på i forhold til at varetage de nye og udvidede opgaver i forbindelse med den nye helhedsplan.

Hvem?
Det er for bestyrelsesmedlemmer i de 14 afdelingsbestyrelser, der er en del af den boligsociale helhedsplan.

Hvor?
Det er for afdelingsbestyrelser i alle de afdelinger, der er med i den boligsociale helhedsplan ByLivKolding 2014-2017.

Kontakt

Mette 01

Mette Hagesen
Boligsocial konsulent hos ByLivKolding
Tlf. 2368 3572
mette[a]bylivkolding.dk

Erfaringsnetværk og koordinationsgrupper i de tre områder. Kontaktperson for afdelingerne.

Helle 01

Helle Morillon
Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 5928
helle[a]bylivkolding.dk

Kontaktperson i Munkebo.

 

 Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014.