”Skovvejens facetter” er en kulturindsats, hvor beboerne på Skovvejen beskriver og illustrerer deres kvarter via kulturelle aktiviteter. Udgangspunktet er beboernes egne ønsker, og ved at sætte flere småprojekter i gang, når indsatsen en større gruppe af beboere på Skovvejen. Beboerne inddrages tidligt og engageres i hvilke aktiviteter, der skal opstartes. Alt afhængig af antallet af forslag fra beboerne, vil der blive afholdt afstemning om, hvilke aktiviteter der skal opstartes.

Bagefter gennemføres undervisningsforløb med relevante undervisere. Længden på undervisningsforløbet tilrettelægges i samarbejde med underviseren ud fra en vurdering af, hvad der synes nødvendigt i forhold til sværhedsgraden ved den enkelte aktivitet. Indsatsen afsluttes med en fremvisning af det opnåede resultat. Fremvisningen kan være med til at øge dialogen med andre beboere om, hvad det vil sige at bo på Skovvejen og i området generelt.

Kulturindsatsen skal ydermere bidrage til udviklingen af det frivillige arbejde i boligområdet. Gennem kulturaktiviteterne er det projektets mål at give grobund for nye frivillige initiativer og således skabe fornyelse og udvikling i det frivillige liv i lokalområdet.

Hvorfor?
Der er en stor gruppe beboere, der har behov for et netværk, men som ikke føler, at de nuværende aktiviteter appellerer til dem. Det er målet at opnå kontakt til denne gruppe af beboere via en kulturindsats. Det kan være med til at øge naboskabet og styrke kvarterets områdeidentitet.

Hvem og hvor?
Projektet er primært henvendt til voksne beboere på Skovvejen, Boligselskabet Koldings afdeling 2.

Stillingen er i øjeblikket ubesat. Projektet udløber den 31. december 2015. 

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet.